Fredag forrige uke oppdaget fugleinteresserte Morten Jagdum en sjeldenhet i Fosseparken.

En lappspove hadde slått seg ned ved Lågen, der den gikk og beitet i gresset med byduer og stokkender.

Fuglen er en sjelden gjest i vårt distrikt. Den hekker i Norge kun i de nordligste områdene. Dette eksemplaret var kanskje på vei sydover, siden trekket starter allerede i julimåned. Om vinteren holder den til i Vest-Europa og kystområdene i Vest-Afrika.