Gå til sidens hovedinnhold

Fullverdig lokalsykehus?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Lp, 19/8-21, skriver Ingeborg Sivertsen og Line Spiten fra Høyre i et leserbrev: «Nasjonal helse- og sykehusplan og samarbeid i nettverk med de andre sykehusene, spesielt Drammen, har løftet sykehuset (Kongsberg sykehus, min anmerkning) og sammen med god stedlig ledelse sørget for at vi nå har et fullverdig lokalsykehus.»

Det er riktig at Kongsberg sykehus (KS) i dag har en stedlig ledelse, og det er bra. Men å kalle KS for et fullverdig lokalsykehus, er etter min mening feil. Grunnen til at KS ikke kan kalles et fullverdig sykehus, er at akuttberedskap i kirurgi ble fjernet f.o.m. 1/6-12. I tillegg forsvant det ca. 30 årsverk og 24 sykehussenger (Lp, 26/2-14). Hvor mange sykehussenger og hvor mange årsverk som er blitt borte etter 26/2-14, har ikke jeg oversikt over. Men at Kristin Ø. Johnsen (H) klarte å få så mange mennesker til å tro at en nedskalering av Kongsberg sykehus skulle gjøre sykehuset mer robust, er for meg en gåte.

Legeforeningen er klar på følgende:

«Kombinasjonen av spesialitetene indremedisin, kirurgi og anestesi er en forutsetning for god faglig kvalitet på diagnostikk og behandling av akuttpasienter i sykehus. Akuttfunksjon forutsetter døgnkontinuerlig beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesi, med tilgang til radiologi- og labratorietjenester.»

KS har et nedslagsfelt på ca. 55.000 innbyggere (Lp, 26/2-14). I tillegg blir det stadig flere som i lengre perioder bor på hyttene i sykehuset sitt nedslagsfelt. Det betyr at det veldig ofte befinner seg godt over 60.000 mennesker i vårt nedslagsfelt. Bare dette tallet aleine skulle tilsi at Kongsberg sykehus må få tilbake akuttberedskap i kirurgi så fort som mulig.

Fordi sykehuset mangler akuttberedskap i kirurgi, kan sykehuset ikke lenger ta imot kirurgiske øyeblikkelig hjelp pasienter eller traumepasienter. Eksempler på kirurgiske øyeblikkelig hjelp pasienter, er pasienter med: blindtarmsbetennelse, gallesteinssmerter, nyresteinssmerter, tarmslyng, akutt betennelse i bukspyttkjertelen. Eksempler på traumepasienter er pasienter som er utsatt for alvorlige trafikkulykker, fall fra høyder over 2 m, knivstikking, skuddskader. Ingen av disse pasientene kan heller komme inn til stabilisering ved KS før transport videre.

Jeg tror mange ikke forstår hvor viktig det er med akuttberedskap i kirurgi. Mange av politikerne forstår det heller ikke. Derfor vil jeg nå før valget spørre de ulike partiene om de nå er villige til å opprette akuttberedskap i kirurgi ved Kongsberg sykehus igjen så snart som mulig?

Til slutt vil jeg takke alle de som har gått i fakkeltog, vært med på bussturer til styremøter i Vestre Viken (VV) og til Stortinget m.m. Våren 2014 hadde VV planer om å gjøre om lokalsykehuset her til ei sjukestue. Heldigvis måtte styret i VV snu, og det gjorde at sykehuset i dag er nesten fullverdig. Sykehuset har per i dag akuttberedskap i ortopedi, gynekologi og indremedisin. I tillegg har sykehuset en flott fødeavdeling. Dette må vi fortsatt slå ring om, og i tillegg kreve å få tilbake akuttberedskap i kirurgi!

Kommentarer til denne saken