I handlingsplanen for Kongsberg kommune kan vi lese følgende under enhet for oppvekst:

  • Alle barn og unge skal mestre grunnleggende ferdigheter
  • Alle barn og unge skal oppleve mestring hver dag
  • Alle barn og unge er ressurser i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring

Det er umulig å være uenig i dette, men hva med barn og unge som trenger ekstra oppfølging? Hvordan ivaretas jenta som ikke kan være med fordi skolen eller aktiviteten ikke er godt nok tilrettelagt for rullestolen hun bruker? Hvordan ivaretas gutten som benytter seg av en alternativ kommunikasjonsform? Hvordan ivaretas det blinde barnet slik at det kan delta i leken sammen med de andre barnehagebarna?

Hvordan synliggjøres det i den daglige skolehverdagen at den multifunksjonshemmede gutten er en ressurs i klassefellesskapet «som fremmer helse, trivsel, lek og læring»?