3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Jeg jobber i NAV og har ansvar for Hjelpemiddelsentralen i Vest-Viken som formidler hjelpemidler og råd- og veiledning til mennesker med nedsatt funksjon. Jeg ønsker å bruke dagen til å sette søkelys på mennesker med nedsatt funksjon sine muligheter til å delta i arbeidslivet.

Mine kollegaer møter dessverre altfor mange med nedsatt funksjon som ønsker å komme i jobb, men som ikke får muligheten. Det handler om mennesker som har masse å bidra med, men som diskrimineres fordi de har en eller annen funksjonsnedsettelse. Det kan være nedsatt hørsel, nedsatt syn, kognitive vansker eller nedsatt bevegelse. Det kan være ungdom med ADHD, psykiske vansker eller autistiske diagnoser.

Det som kjennetegner alle sammen er at de har noe å bidra med i samfunnet vårt, de får bare ikke inngangsbilletten.

For de av oss som er i arbeid så vet vi alle hvor viktig det er for oss. Det er et fellesskap som vi opplever med kollegaer. Arbeid gir oss en mening, det gir oss stabilitet og trygghet. Pandemien har vist dette i sterkere grad hvor viktig det er å få være i jobb.

Hvorfor kan vi ikke gi mennesker med nedsatt funksjon det samme fellesskapet?

Er man redd som arbeidsgiver at produktiviteten ikke vil være høy nok? Er man redd for økte kostnader? Er det manglende forståelse for hva en funksjonsnedsettelse er? Selv om man har nedsatt syn eller er blind så er det ikke noe galt med arbeidsevnen. Handler det om penger eller handler det om holdninger og verdier?

Jeg tror det handler om holdninger og verdier.

Vi lever etter min mening i verdens beste land når det gjelder velferdsordninger og NAV har mange tiltak som kan bidra til at flere mennesker med nedsatt funksjon kan komme seg i jobb. Men vi trenger arbeidsgivere som gir disse menneskene en mulighet.

Til syvende og sist handler det om hva slags samfunn vi ønsker å være. Et inkluderende samfunn som bidrar til et fellesskap også for mennesker med nedsatt funksjon. Hvis man blir med kan jeg love deg at det blir en berikelse for arbeidsplassen.