Aksjonærgruppa har gitt uttrykk for misnøye med styrets arbeid i denne saken. Antar at korrekt framgangsmåte ville vært å innkalt til ekstraordinær generalforsamling (§5-6 i aksjeloven) og presentert synspunktene der slik at aksjonærene kunne bestemme om mandatet til styret skulle endres.

Men Aksjonærgruppa har valgt å sette seg på sidelinja og har forhandlet med Ringerikskraft. Informasjon om disse forhandlingene er sendt ut til aksjonærene. Problemet med denne informasjonen er at den synes å være basert på det noen tror og mener og tar for gitt og i mindre grad er basert på fakta. Det ser ikke ut til at nettleia er redusert i Nore etter fusjon med Ringerikskraft. I dag er nettleia 52,91 øre/kWh. Likevel hevder Aksjonsgruppa at nettleia i Flesberg vil bli redusert med minst 7,5 mill. etter fusjon med Ringerikskraft. Den samordninga av nettleie som Aksjonærgruppa forventer har ikke skjedd i Nore.

Forslag til generalforsamlinga i Flesberg Elverk 24. juni fra Flesberg kommune (FK):
”…, uten at dette skulle innebære at man ikke også vurderte andre alternativer …»
Dette er «negativ argumentasjon». Ved å benytte «negativ argumentasjon» kan man finne argumenter for «hva som helst». Derfor har denne type argumentasjon ingen verdi!
Advokaten til FK har vevd videre på denne argumentasjonen til man konkluderer med at styret ikke har utført jobben sin. (En konklusjon basert på «usaklig argumentasjon»).

Referat fra generalforsamlingen i 2019 finner du under punkt 2.1 i årsberetningen som er lagt ut på weben til Flesberg Elverk. Her går det fram at mandatet til styret var å forhandle videre med Rollag Elverk. På en generalforsamling vedtas det styret skal jobbe med, ikke alt styret ikke skal jobbe med!

FK insinuerer i forslaget at vedtaket 10. februar om fusjon med Rollag ble fattet på mangelfullt grunnlag. Igjen sitter Aksjonærgruppa på sidelinja og klager istedenfor å gjøre det som er nødvendig for å ugyldiggjøre vedtaket. Jf. Aksjeloven §5-22 og §5-23 er ethvert vedtak fattet på en generalforsamling gyldig og rettskraftig hvis det ikke klages inn for retten innen 3 mnd.

Jeg anbefaler FK å trekke forslaget fordi det er basert på «usaklig argumentasjon»