Betydningen av feil verdier for hver eneste aksjeeier i Flesberg, i fusjonsforhandlingene med Rollag, er tidligere ikke blitt kommunisert på tydelig nok måte!

Den kroneverdien for hver aksje som fremkom i fusjonsforhandlingene med Glitre/Midtkraft/ Ringerike, viste alle oss aksjeeiere i Flesberg Elverk at verdien for hver aksje etter fusjonen med Midtkraft er mange tusen kroner mer enn om fusjonen med Rollag hadde blitt gjennomført! Den verdien som vi aksjonærer i Flesberg fikk ved fusjonsforhandlingene med Rollag ville i praksis ha betydd at hver aksjeeier i Flesberg åonet lommeboka/bankkontoen og tok ut mange tusen kroner for hver aksje! Og deretter gikk bort til en aksjonær i Rollag Elverk og så «Vær så god, jeg vil gi deg disse pengene!» Alle forstår jo hvor feil dette ville være!

En fusjon med Rollag ville også bare vært midlertidig. Flesberg/Rollag ville bli for små til å klare seg alene, og måtte snart fusjonere med ett annet selskap. Og da ville pengene allerede være gitt bort til aksjonærene i Rollag. Rollag Elverk har fått mange muligheter til å bli med i fusjonsforhandlingene med Midtkraft/Ringerikskraft/Glitre. Det ville de ikke. Det er rimelig å gå ut fra at aksjonærene i Rollag blant annet holdt fast på den altfor gode avtalen de hadde fått med Flesberg Elverk så lenge som mulig, for å ta imot pengene fra aksjonærene i Flesberg! Heldigvis har hver aksjonær i Flesberg fått beholde pengene selv. (Det måtte jo være bedre å gi bort mange tusen kroner til barn/barnebarn, enn å gi dem bort til en aksjonær i Rollag Elverk.)

Det er staten som har bestemt at små kraftverk må fusjonere for å bli større. Det er nye tider, og de vedtektsbestemmelsene i Flesberg elverk som ivaretok de lokale hensyn har nå mistet sin betydning, fordi vi måtte fusjonere med et annet selskap.

Fusjonsavtalen med Midtkraft, samarbeidet vi inngår med nabokommuners kraftselskaper, er meget god! Det er viktig at våre vedtekter gjenspeiler det at Flesberg Elverk (FE) har måttet inngå en fusjon, og derfor har blitt et nytt og annerledes selskap. Våre vedtekter bør tilpasses dette!

Jeg anbefaler derfor alle aksjonærene til å stemme for styrets forslag til vedtak på generalforsamlingen 30. august, slik at Flesberg elverk blir et effektivt og moderne selskap i samarbeid med Modum og Sigdal innad i Midtkraft.