Gå til sidens hovedinnhold

Fusjonsprosessen i Flesberg E-verk: Vurdering av alternativer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I brev 25/1 og i artikkel 28/1 i Lp informerer styret i Flesberg elverk (FE) og daglig leder om at selskapene som har gitt bud på FE er Midtkraft, Ringerikskraft (Rik) og Glitre. Det gis ingen informasjon om hva budene går ut på. På eiermøte er det tidligere sagt at vurdering av fusjon med Rollag elverk (RE) blir gjort når de andre alternativene er klare til sammenligning.

Det jeg er redd for, er at vurderingen av avtalen med RE blir bygget på feilinformasjon.

En påstand er at riktig eierandel til FE er 72–73 prosent. I kommunestyremøtet 28/1-20 ble det sagt at en må se bort fra strømsalg og fibervirksomhet når en skal beregne eierandelene for FE og RE. Når bare nettkapitalen er igjen å regne på, blir andelen til FE 73 %. Hvis man påstår at dette er riktig, sier man samtidig indirekte at strømsalg og fibervirksomhet er verdiløst. Disse to «verdiløse» virksomhetene ga alene overskudd på ca. 2 mill. kr i 2019. Det er opplagt at alle virksomheter må være med når en regner ut eierandeler. Riktig eierandel til FE er 68,6 %. Jeg viser til innlegg i LP 6/1-21 med tittel: «Veivalg 2021» der dette blir forklart.

Så vidt jeg vet har ingen beregnet hvor mye aksjene i FE blir verd i et fusjonert FE+RE. Avtalen med RE ble forklart og vedtatt 10/2-20. Det er derfor mulig å vurdere den. I forhandlingene ble det også enighet om at RE skulle få «kjøpe» 2 % av eierandelen for 2,5 mill. kr. At eierandelen er redusert til 66,6 % får betydning når en beregner verdien av FE- aksjene i et nydannet konsern. For å ha noe å sammenligne med, kan vi bruke 150 mill. kr. Det er et beløp som er mye brukt om markedsverdien til FE.

For å finne en stipulert markedsverdi for et aksjeselskap som ikke er børsnotert, er det vanlig å gange bokført verdi med 1,3 – 1,4. (kilde: kommunestyremøte 28/1-20 og en nettside med diagram som viser sammenhengen mellom bokført verdi og salgssum for en rekke «kjøp» av kraftselskaper )

En fusjon ved nystiftelse, slik som avtalt mellom RE og FE, gir normalt en verdiøkning fra 10 til 30 prosent.

(Kilde: AFRY )

En fusjon ved opptak («kjøp») som jeg antar er tilfelle med de tre alternativene, fører til at FE-aksjene blir byttet med en aksjepost i det overtakende selskapet. Da får Flesberg bare en liten brøkdel av verdiøkningen fordi den blir delt på alle aksjene i selskapet. Ved å «google»: fusjon / Brønnøysundregistrene, vil du finne definisjoner på de to fusjonstypene.

I regnestykket ganger jeg med 1,3 for å få markedsverdi og med 1,2 for å få med en verdiøkning på 20 %. Videre runder jeg av alle beløp til nærmeste million kroner. (med forkortelse «mk»).

Beregning: Vi legger sammen bokført verdi i FE og RE for 2018 og får bokført verdi i det nye konsernet.

217 mk. + 54 mk. = 171 mk. Av dette har FE-aksjene bokført verdi på 114 mk. (66,6 %) Vi multipliserer dette tallet med 1,3 for finne stipulert markedsverdi: 114 mk. x 1,3 = 148 mk. Videre multipliserer vi med 1,2 for å få med 20 % verdiøkning: 148 mk. x 1,2 = 177mk.

Jeg har her ikke tatt med den klare fordelen Rollag-alternativet har når det gjelder å ta vare på lokale verdier og å opprettholde den delen av samfunnsregnskapet som tilfaller Flesberg.

Konklusjonen blir at et bud fra andre aktører bør et stykke forbi 170 millioner kroner for å konkurrere med en fusjon mellom RE+FE.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.


Kommentarer til denne saken