Det 100 prosent kommunalt eide Nore Energi ble nylig slått sammen med Ringerikskraft, og Nore og Uvdal kommune eier nå 4,85 prosent av aksjene i den sammenslåtte selskapet.

I en pressemelding forteller Ringerikskraft at den aksjeposten ga kommunen 1, 5 millioner kroner i utbytte.

– Vi ser tilbake på et aktivt år med godt samarbeid og spennende prosjekter til tross for en utfordrende tid med pandemi. Avdelingen på Rødberg består av en initiativrik gjeng med høy fagkompetanse, og de har levert gode prosjekter lokalt det siste året, forteller Ole Sunnset, konsernsjef i Ringerikskraft, i pressemeldingen.

ifølge meldingen er de 13 ansatte på Rødberg i dag ansatt i Ringerikskraft Nett, fibervirksomheten Numedal Energi og strømsalgsvirksomheten Kraftriket.

Nore og Uvdal-ordfører Jan Gaute Bjerke er ifølge meldingen godt fornøyd med fusjonen med Ringerikskraft.

– På vegne av Nore og Uvdal kommune og våre innbyggere er jeg glad for å se at avtalene og intensjonene for fusjonen er innfridd. For oss var det viktig å finne en aktør som ville opprettholde aktiviteten og arbeidsplassene i lokalmiljøet, og som kunne tilføre nyutvikling. Samkjøring av nettleien var også viktig, og det har betydd reduserte kostnader for både privatkunder og næring fra 2021. Vi ser fram til det videre samarbeidet med Ringerikskraft, sier Bjerke.