Buskerud folkemusikklag inviterte, i samarbeid med Folkemusikksenteret i Buskerud, til et nystartet konsept ved navn Gamle tonar i Prestfoss i september 2021. Målet var å sette fokus på eldre folkemusikkinstrumenter gjennom tilbud om kurs til voksne kombinert med en konsert. Med dette ble tråden tatt opp igjen fra den såkalte Fløytivalen, som ble arrangert i perioden fra 1997-2006 på Folkemusikksenteret i Buskerud.

Den 15. april i år var det igjen duket for en folkemusikksamling for voksne, denne gangen på Kongsberg. Buskerud folkemusikklag er et områdelag under FolkOrg med 16 lokallag knyttet til seg. Laget ble stiftet i 1985. Hvert år arrangeres det kurs for barn og unge gjennom Barne- og ungdomssamlinga i Prestfoss. BFL har også ansvaret for den årlige Buskerudkappleiken, som arrangeres av ulike lokallag i regionen. Veslemøy Fjerdingstad er leder av laget.

Flere gode krefter

Oppskriften på suksess er gjerne at flere gode krefter går sammen om å nå et felles mål. I dette tilfellet ble Kongsberg kulturskole og Kongsberg Spel- og Dansarlag kontaktet med ønske om et samarbeid lokalt. Folkemusikksenteret i Buskerud, som del av Stiftelsen Buskerudmuseet, fungerte også som viktig medspiller og arrangør.

Kongsberg Kulturskole ved kulturskolerektor Irene Bjørnes stilte sine flotte, nye lokaler til disposisjon. Lokasjonen var helt ideell med tanke på lydisolerte rom, samt en storsal for fellessamlinger, lunsj og konsert. Gode hjelpere fra både folkemusikklaget og lokallaget på Kongsberg sørget for at alle var sikret mat og drikke gjennom dagskurset. Instrumenter som lur, bukkehorn og slåttetromme krever sitt av lokalitetene. Her kunne alle jobbe uforstyrret i ulike bygninger og øvingsrom. I tillegg til de mer lydsterke instrumentene som er nevnt, var det også kurs på munnharpe, langeleik, kveding, hardingfele, sjøfløyte og kraviklyre. Alle instruktørene var valgt fra øverste hylle, til stor inspirasjon for de som deltok.

Samarbeidet med Kulturskolen bidro til å utvide målgruppa med både kulturskolelærere og – elever (de eldste). I tillegg var musikkmiljøet på Norges musikkhøyskole representert ved fire elever på slåttetromme og lærer Kjell Tore Innervik. Dagen var delt inn i kursbolker i hver gruppe på 2 + 3 timer, med felles oppstart, lunsj og avslutning i Storsalen. Alle gruppene ble utfordret til å framføre ett innslag fra timene de hadde delt. Dette ga deltakerne en fin opplevelse av både å framføre, men også lytte til et mangfold av sanger, slåtter og klanger. De fem kurstimene ga rikt utbytte for de i alt 49 kursdeltakerne, etter tilbakemeldingene å dømme.

Kongsberg Spel og Dansarlag ved leder Anne Svånaug Blengsdalen, gjorde det mulig å legge konserten til Energimølla, da de har rollen som en av stifterne av konsertstedet. Mølla fungerte optimalt som ramme for konserten, som en godt etablert og profesjonell konsertarrangør. Lyden var upåklagelig, noe som også ble kommentert fra scenen av svært fornøyde utøvere.

Bukkene Bruse i storform

Trioen – den opprinnelige besetningen som i sin tid het De tre Bukkene Bruse - kom sammen for første gang i 1989 med Annbjørg Lien, Arve Moen Bergset og Steinar Ofsdal. Trioen fikk mye oppmerksomhet og representerte Norge i utlandet ved mange anledninger. Det ble turne i Kina, og de ble oppnevnt til OL-musikere i 1993, året før olympiaden på Lillehammer i 1994. Etter utallige oppdrag, fem album, Spellemannpris og Prøysen-pris, ble samarbeidet lagt på is, inntil 2019. Da oppsto gruppa igjen i sin originale triobesetning på Osafestivalen. Da var det første gang på 14 år at det kom ferske toner fra De tre Bukkene.

Både arrangører og deltakere av Gamle tonar satte umåtelig stor pris på at den unike besetningen nå takket ja til oppdraget på Kongsberg om å holde både kurs og konsert. Kursdeltakerne kunne ikke få fullrost sitt møte med de tre legendene, og konserten innfridde så til de grader for alle de 140 fremmøtte. Det ble gjenhør med et, for noen, kjent og hjertekjært materiale, og for andre ble det et nytt og øyeåpnende møte med folkemusikken. I tillegg til et gnistrende godt samspill og sterk formidlingsevne, viet de tre mye oppmerksomhet til sine læremestere og kilder; Hauk Buen, Sondre Bratland, Agnes Buen Garnås, Marit Lillebuen, Knut Juvelid og Ellen Nordstoga, for å nevne noen. Enke Tone Buen som befant seg i salen, ble utnevnt som hedersgjest fra scenen. Stinn brakke på Mølla satte et verdig punktum for en minnerik dag i folkemusikkens tegn.

Instruktører på kurset, Gamle tonar

Sjøfløyte – Steinar Ofsdal

Hardingfele – Annbjørg Lien

Kveding – Arve Moen Bergset


Gamle tonar – frå morgon til kveld

Slåttetromme – Kjell Tore Innervik

Lur/ bukkehorn – Eilif Gundersen

Munnharpe – Anders Erik Røine

Langeleik – Magnhild Karsrud

Kraviklyre – Åshild Wetterhus