Garden er på Heistadmoen: – Vi driver som vi pleier

Gardesjef Vegard Flom forteller at mannskapene hans gjennomgår utdanning og trening som normalt. For øyeblikket er om lag 200 soldater fra Hans Majestet Kongens Garde innlosjert på Heistadmoen.