(Drammens Tidende): Gaupejakta i jaktområde tre, som tilsvarer Nedre Buskerud, Vestfold og Grenland, er stanset.

Det skjer to dager ut i kvotejakta, da det ble felt en gaupe i Kongsberg torsdag.

Onsdag starter jakta på det sterkt truede dyret – kan skyte inntil 17 individer

I området var det gitt tillatelse til å ta ut to individer av det sterkt truede dyret, hvorav ei kunne være hunngaupe eldre enn et år.

Onsdag ble det felt en gaupe i Larvik, hvilket gjør at kvoten nå er fylt.

Det ble også felt en gaupe i Kviteseid i Telemark onsdag. Også på Sokna i nordre Buskerud ble det felt en gaupe onsdag. Disse er riktignok utenfor jaktområdet som drammensregionen inngår i.