Rovdata er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge, og er tilknyttet Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ifølge Rovdata handler det å overvåke og å beregne gaupebestanden i Norge om å telle antall familiegrupper av gaupe som kan påvises.

Leder Jonas Kindberg i Rovdata sier i en pressemelding at det i fjor vinter ble det registrert 52 familiegrupper av gaupe i landet før kvotejakta startet ved hjelp av denne metodikken, noe som tilsvarer en nasjonal bestand på 310 dyr.

LES OGSÅ: 20 år med kvotejakt på gaupe

Kan meldes inn raskt

Men nå trenger de også hjelp fra publikum for å finne flest mulig gaupefamilier.

– Vi håper at flest mulig deler observasjoner av flere gauper i lag, både spor og synsobservasjoner. Observasjoner kan meldes inn raskt til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via rapportsystemet Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon, sier Kindberg.

LES OGSÅ: Tre gauper kan felles i Buskerud, Vestfold og nordre Telemark

Kommer i rapport

Rovdata vil, etter at all data er kommet inn, gå gjennom og kvalitetssikre feltmaterialet.

– Resultatene oppsummeres i en nasjonal rapport og det gis også ut en felles skandinavisk rapport, der vi har slått sammen tallene med Sverige. På denne måte er det mulig å få til en felles oversikt over gaupebestanden på skandinavisk nivå, avslutter leder Jonas Kindberg i Rovdata.