Som vi alle har sett, så har veimønsteret i Kongsberg endret seg drastisk. Hyttetrafikken går ikke lenger gjennom byen på samme måte; Flotte nye bruer og tunneler sørger for det, men køen gjennom sentrum er dessverre ikke blitt borte. Den er blitt erstattet med kø fra lyskrysset mellom Stortorvet og Sildetomta. De har altså plassert et lyskryss smækk, i midten av ALL trafikk som går gjennom sentrum. Det betyr at ALL trafikk i ALLE retninger må vike for ALL kryssende trafikk, inkludert fotgjengere.

Hver dag står det bom stille i rushtida helt opp til rundkjøringen ved enden av Kapermoen, hvis ikke lenger. Dette er en smule upraktisk.

Da jeg så planene for Hotell 1624 og Sølvparken, ble jeg meget begeistret over at det endelig skulle skje noe med siloen og Sildetomta. Med i planene var det en bru over veien fra Sildetomta til Stortovet. En skulle tro at det var mulig å styre fotgjengertrafikken over denne, men slik ble det ikke. TRAFIKKLYS BLEI DET, for alle store byer har jo tross alt mange trafikklys! Det er klart vi må ha trafikklys nummer tre!

I dag står trafikken gjennom rundkjøringene i hele sentrum på grunn av ett enkelt rødt lys. Det var sjelden stillestående trafikk her før, men nå er det sjelden det ikke står stille her. Det vi hadde av flyt gjennom de gode rundkjøringene, er nå borte. Ei heller er lysene optimalt timet, sånn at man får utnyttet tiden mellom lysskiftene. Nei, her skal vi rett og slett ha god tid til å ta inn det nye ansiktsløftet til Kongsberg-by.

Vi er veldig flinke til å komme med ambisiøse, flotte ideer i Kongsberg, vi har jo tross alt en næringspark med noen av verdens smarteste hoder. I tillegg har vi en prydet historie full av nyskapning og arbeidsvilje. Det er synd at vi kongsbergensere ender opp med halvveis, overambisiøse, dårlige løsninger som på ingen måte gjenspeiler folket eller kulturarven vi har her i byen.

For å nevne noen gode eksempler på dårlige løsninger: Krona, flerbrukskrysset som ikke tålte frost (eller biltrafikk?) og Sildetomta som ble stående med en halvreven silo i flere år (på grunn av én transformator) – For så å ende opp med et hotell, som ved første øyekast ser ut som en stivpynta silo.

Men når sant skal sies, er jeg overlykkelig for at vi har det så bra her i Kongsberg at jeg kan henge meg opp i bagateller sånn som dette.

Vi har godt vann, nydelig natur, mat i butikkene, jobber å gå til og en by full av mennesker som vil og gjør Kongsberg bedre hver dag.

Men vær så snill; Gi oss rundkjøringen tilbake!