Svært mange kommuner tilpasser denne økte arbeidsmengden med å tilby ungdommen et bedre arbeidsverktøy i form av PC eller Chromebook, men i Kongsberg kommune har man konkludert med at iPad er godt nok. Også på ungdomsskolen.

I løpet av ungdomsskolen skal elevene sette opp budsjett, de skal skrive oppgaver om vikingtiden og Norges litteraturhistorie. De skal regne algebra og sette opp ligninger. De skal skrive om konflikten i Ukraina, om religionsfrihet og demografi. De skal greie ut om politikk, historie, klimaproblemer og skrive naturfagsrapporter. De skal ha heldagsprøver og eksamen. På iPad.

Oppgavene skal skrives og leveres. Uten tastatur. Uten ergonomisk mus. Uten ordentlig skjerm i riktig høyde. Uten fokus på, eller opplæring i, Office-pakken.

Som mor til to ungdommer, en på vei over på videregående og en som skal starte på ungdomsskolen, har jeg erfart hvor mye arbeidsmengden fra barneskole til u-skolen øker, og hvor stor belastningen er ved å jobbe lenge og intenst på iPad.

Det overrasker meg at viktige temaer som ergonomi, sittestilling, belastning på nakke, skuldre og syn ikke kommer bedre frem når bruken av iPad i skolen diskuteres. Ungdomsskoleelevene bruker svært mye av tiden på skolen til å jobbe på iPaden, og de fortsetter når de kommer hjem. I løpet av uken bruker de utallige timer, krumbøyd over den lille skjermen med liten skrift.

Om overgangen fra barneskole til ungdomsskole er stor, er overgangen fra ungdomsskole til videregående enda større. Når de da endelig blir utstyrt med PC venter en ny utfordring for mange av Kongsbergelevene; null erfaring med PC og Office-pakken. De har svært begrenset erfaring med Word, Excel og PowerPoint. Programmer som de aller fleste møter i arbeidslivet, og som er viktige for både videre studier og fremtidig jobb. Det varierer sterkt fra lærer, klasse og skole hvor mye man har brukt dette på Ipaden. Ved å gi elevene PC i stedet for iPad på ungdomsskolen vil man i tillegg til å redusere den fysiske belastningen, gi de enda bedre forutsetninger for en god start på videregående.

I en kommune som Kongsberg, som satser så sterkt på teknologi og rekruttering til byens bedrifter burde vi gjøre en innsats for at våre ungdommer er best mulig rusta til å kapre de jobbene når de er ferdig med studiene. Grunnleggende IT-ferdigheter er en god start.

Jeg utfordrer politikerne som mener at iPad er et tilfredsstillende arbeidsverktøy til å ta en måned, ja kanskje det holder med en uke, med kun iPad som verktøy. Sett opp kommunebudsjettet. Skriv en kommunal rapport. Skriv møtereferatene eller neste valgtale. På iPad. Uten tastatur, mus, ekstra skjerm eller Office. Så kan dere vurdere om dere fortsatt synes dette er godt nok for barn og ungdom, hver dag, i ti år.

Lykke til!