Se på Jon! Jon strevde med skolen allerede i fjerde klasse, og videregående ble umulig for ham. Men UngInvest AIB så alt Jon var god til, og grep fatt i det. Nå er han snart ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider og stortrives i jobben i barnehage.

UngInvest AIBs suksessoppskrift deler vi gjerne med resten av landet. I Buskerud og nå Viken har UngInvest AIB hele tiden hatt tverrpolitisk støtte. I et brev til utdanningsminister Tonje Brenna anbefaler vi at alle andre fylker får et videregående læringstilbud etter mønster fra UngInvest AIB.

Se på Kjersti! Kjersti hadde 175 dager fravær det siste året på ungdomsskolen, men på UngInvest var fraværet null, motivasjonen på topp og nå har hun fullført videregående skole og er i full jobb.

UngInvest AIBs tilnærming er å se etter de unges styrker, og spille på dem. Dette er ikke en skole, men et læringsfellesskap der tilbudet skreddersys til hver ungdom. UngInvest AIBs fem avdelinger i Buskerud tilbyr praktisk opplæring og har egne verksteder knyttet til både yrkesfag og studiespesialisering, i samarbeid med de videregående skolene og arbeidslivet.

Se på Jan Iver! Jan Iver hadde ligger hjemme på sengen i to måneder uten å gjøre noen ting, før han fikk vite om UngInvest AIB. Nå er han på UngInvest AIB hver dag, stortrives, og jobber for å nå målet sitt om å jobbe på delelager på et bilverksted.

UngInvest AIB har gjennom mange år tatt i bruk pedagogiske tilnærminger og utviklet en inkluderende kultur. Dette får unge som normalt ville hatt problemer med å gjennomføre videregående utdanning, til å klare det. Etterundersøkelser viser at 8 av 10 ungdommer er i utdanning eller arbeid høsten etter UngInvest-året. De aller fleste er i utdanning.

Se på Miriam! Hun drømte om å bli barne- og ungdomsarbeider, men droppet ut da hun fikk lærlingplass. UngInvest AIB fanget henne opp og så alle styrkene hennes. Miriam gjennomførte læretiden hos UngInvest AIB og nå studerer hun psykologi.

De gode resultatene har ført til stor interesse nasjonalt og internasjonalt. Rogaland fylke har allerede opprettet to UngInvest-avdelinger. I Trøndelag og Agder er det gjort vedtak om å utrede etablering. Troms og Finnmark har tatt kontakt med mål om det samme. I Nordland ble en lignende avdeling etablert i 2019.

Vi er sikre på at unge over hele landet kan få ny framtidstro og gjennomføre skole hvis det opprettes UngInvest-avdelinger i alle fylker som ønsker det. Vi i Buskerud er klare til å bidra!