Gå til sidens hovedinnhold

Gjesp, sier Storfossen om kommunevalget

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som mange andre ble jeg noe forundret over at den ellers så omtenksomme og engasjerte journalisten Jan Storfossen i Lp 29. august nærmest oppfordrer Kongsbergs innbyggere til ikke å stemme. «Vis at det faktisk blir en forskjell!” sier Storfossen. Det ble en forskjell i 2015. Sammenlign Kongsberg i dag med hvordan det var for 4 år siden. Det synes som Storfossen mangler konflikter i politikken. Men konflikter gir ikke gi gode styringssignaler.

Vi har ikke direkte ordførervalg i Kongsberg. Det blir derfor noe «hestehandling» om ordførerposten og andre posisjoner, men i samarbeidskonstellasjoner, som nå er det vanlige, er det sjelden at det er ordføreren som styrer politikken. Det skjer gjennom et samarbeid. At vi får inn personer med ulik politisk bakgrunn i ulike verv, er etter mitt skjønn, positivt. En viktig forutsetning er imidlertid at det kan dannes en flertallskonstellasjon når det gjelder de årlige budsjettene. Det er her mye av politikken for å videreutvikle Kongsberg kommune formes. Avtale om budsjettsamarbeid og budsjettenighet har vi hatt i denne perioden og vi har fått til svært mye. Og enigheten i flertallsfraksjonen har vært basert på respekt for de samarbeidenes partiers kjernesaker og gjennom felles møter. Og jeg må få lov å føye til litt selvskryt, under grundig og god ledelse av Kongsberglista.

Det er riktig, som Storfossen sier, at det kan være små forskjeller mellom partiene i mange saker. Det kan også være en fordel at det er stor enighet, ikke minst om de større sakene. Et av formålene med det byutviklingsprosjektet vi har fått igangsatt, er å få til stor grad av enighet på et område hvor det har vært til dels stor uenighet, nemlig hvordan denne byen og kommunen vår skal se ut i fremtiden.

Et forslag til Storfossen og andre som er i tvil: Det kan være lurt å lese litt i partienes program. Eller ta en tur og snakke med representanter for partiene på de forskjellige stands i Storgata og andre steder i kommunen nå før valget. Da vil mange viktige forskjeller komme til syne. Om det enkelte parti klarer å få igjennom noen av sine kjernesakene vil avhenge av den styrken partiet får ved valget. Og det er heldigvis ikke hver gang vi har en KKP-sak å sloss om, selv om den har gitt oss i Kongsberglista styrke og stor politisk gjennomslagskraft i inneværende periode.

La meg avslutte med at jeg synes det er hyggelig at Storfossen savner meg som listetopp. Han mener tydeligvis jeg bidrar til å få opp temperaturen. Men jeg er fremdeles med! Denne gangen på 2. plass.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.