– Det er seks flere deltakere enn i fjor, forteller Konstanse Moholth, som sammen med Synne Sommerstad Røste samt Arne Bergan, Halvor Løken og Borgar Skjelbred har vært ledere.

Det er Kongsberg O-lag og IL Bevern, som står for dette arrangementet, som har hovedbase på Beverlokalet, og som har blitt arrangert seks-sju ganger nå.

– Flesteparten av deltakerne er 11 år, forteller Synne.

– Selv om det er mange som driver med orientering, er dert flerre her som ikke gjør det og dermed får prøve denne sporten for første gang, sier Synne.

Det er for øvrig et gratis tilbud og med masse varierte øvelser og leiker, som gjørmefotball, hoppeslott, o-bingo og vannkrig til slutt.

Og det er både individuelle og lagkonkurranser, hvor innsatsviljen har vært på topp.

Det har også vært hektisk for lederne, for flere av dem kom rett fra Geilo 3-dagers i orientering og etter leir-slutt bar det rett på O-festivalen.