Svilaas og Grene fortsetter med hjemmekonserter

Huskonsertene fortsetter under Glogerfestspillene. Både Svilaas og Grene åpner hjemmene sine.