God jul og godt nytt år

Wenche Grinderud og Kari Anne Sand ser tilbake på 2019.

Wenche Grinderud og Kari Anne Sand ser tilbake på 2019. Foto:

Av

Da er 2019 snart historie, og fra politisk og administrativ ledelse i kommunen er det på tide å gjøre opp en liten status.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunens kjernevirksomhet er å gi innbyggerne gode basistjenester i alle livets faser. Dette gjøres i møtene mellom de som gir tjenester og de som mottar tjenester. Kongsberg kommunes medarbeidere er svært dyktige og derfor er vi trygge på at det har vært mange slike gode møter i 2019, og at det vil bli det også i årene fremover.

2019 er det året hvor Responssenteret er oppe og står. Alle 7 kommunene i Kongsbergregionen har nå gjennomført overgangen fra manuelle til digitale trygghetsalarmer. Responssenteret er et kompetansesenter, og skal være kommunens motor i velferdsteknologi. Vi er helt avhengig av velferdsteknologi som et supplement til alle de kompetente hendene. Det vil ikke være nok faglært helsepersonell i årene fremover, så vi trenger teknologien som et supplement, ikke minst for å kunne trygge tilværelsen for mange av våre innbyggere.

I år ble nye Vestsida skole en realitet. Ikke bare er det en pedagogisk moderne og tilrettelagt skole, men det er også et fyrtårn i klima og miljøsammenheng. Skolen har fått mye oppmerksomhet både i og utenfor landets grenser. Blant annet mottok kommunen Kommunal landspensjonskasse (KLP) sin klimapris for den måten skolen er bygd på, blant annet ved at den er bygget i massivtre, som et plusshus og ved den måten energiproduksjonen skjer.

I 2019 startet Kongsberghjelpa opp, et lavterskeltilbud til mennesker over 18 år med psykiske utfordringer. På nyåret starter Ungdomshjelpa opp, et tilsvarende tilbud for de under 18 år. Begge disse tilbudene er et resultat av tverrfaglig, politisk enighet og en viktig innbyggertjeneste.

Teknologiparken inngår den ene store kontrakten etter den andre til stor glede for oss alle. Dette gir arbeidsplasser og vekst i hele kommunen. Samtidig er det som det blir sagt, en kontrakt til Kongsberg er en kontrakt til hele Norge. Derfor er det viktig å være et godt vertskap. Vekst i Kongsberg koordinerer og samler innsatsen slik at alle aktører i Kongsbergsamfunnet spiller på det samme laget og scorer mot det samme målet i denne sammenhengen.

Den videregående skolen, fagskolen og universitetet er også viktige samfunnsaktører i vår kommune og vi tilstreber oss også å være en godt vertskommune for disse opplæringsarenaene.

For ikke lenge siden fikk Saggrenda, en avdeling av Kongsberg videregående skolen ny lassbærer og en ny, stor hogstmaskin. Dette var et spleiselag mellom Buskerud Fylkesting og Viken Skog. Skogen er en viktig ressurs, ikke minst i klimasammenheng. Kongsberg er den nest største skogkommunen i Buskerud. Dette er viktig for å sikre god rekruttering til det avanserte skogbruket. Samtidig er det viktig at opplæringen skjer med moderne utstyr.

E134 nærmer seg avslutning. Et stort veiprosjekt er snart i mål. Vi gleder oss alle til anleggsperioden er over og vi kan ta i bruk veianlegget.

Vi takker for 2019, og gleder oss til 2020. Vi ønsker alle innbyggere og ansatte i Kongsberg kommune god jul og godt nytt år!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken