Kort historie: Omtrent 12 år siden mistet Drammen sitt siste 18 års sted Backyard og det kom mange 18-åringer og en del enda yngre til Kongsberg med tog fra Drammen og Eiker-kommunene. De forskjellige gjengene bråket en del på toget og i sentrum. Ap med Marit Gislesen i spissen fikk flertall for å få ned skjenketidene på bakgrunn av det. 18-åringene sluttet å komme. Bråket ble reduserte og gikk tilbake til det stadiet som det var før 18-åringene kom. Mens skjenkinga gikk aldri tilbake til utgangspunktet og siden da har vi hatt skjenking til klokka 2 i Kongsberg.

I Kongsberg må det gå og få skjenke til kl. 3. Gode utesteder øker konkurransekrafta som by. Gode serveringssteder og riktige skjenketider kan være avgjørende for valg av besøksmål og også studievalg. Bransjen sysselsetter en stor andel unge mennesker, gjerne studenter og også personer med minoritetsbakgrunn. Serveringsnæringen er med dette en viktig bransje også med tanke på integreringsarbeid.

Også må vi snakke om at alkohol skader folkehelsa. Vel, ok. Alt med måte. Alkohol er en lovlig salgsvare, folk som vil drikke, drikker uansett, og ingen som har flere krav, reguleringer, lover, føringer, regler, og kontroller enn de som selger det. Det kan ikke være sånn at kun Kongsberg bryr seg om folkehelsa. ALLE andre byer som Drammen, Eiker-kommunene, Hønefoss, Oslo etc. som har til kl. 3 bryr seg også om helsa til sine innbyggere. Disse byene har også politi og kommunelege. Hva er det de greier som ikke Kongsberg kan få til?

Skjenkestedene står for kun 10 % av alt alkoholsalg i Norge. Rent alkoholpolitisk så er skjenking til 2 molbopolitikk når det er ingen som drikker mindre pga. 1 time mindre skjenking. De bare forflytter seg. For hvis det ønskes en synlig effekt på mindre alkoholkonsum på utestedene så må skjenkinga bli drastisk og stoppe kl. 21:00. En time til og fra har ingen nytte og det skader kun næringa til fordel til våre nabokommuner. Alt bransjen ønsker er å ha samme spilleregler som våre naboer. Alle argumenter kommer til kort når Kongsberg er og blir den ENESTE kommunen med dette handikappet.

Siste 7–8 årene har det blitt lagt ned 5 utesteder i Kongsberg. Velvet, Krags, Beats, Circa, Kåre i alle navn og former, Argus holder ut kun via hotellet, og nå sist Gulating som valgte å ikke åpne i Kongsberg. Mens det har åpnet minst like mange i Drammen i samme periode. Heidis, Old Irish, Olearys, Box, Bragernes Cafe og nå Gulating ville åpne der i stedet. Vi mister alt til Drammen og nattelivet deretter.

Ideologisk burde Sp og alle andre som ønsker lokalt næringsliv være med på dette siden de vil holde tilbud og tjenester i lokalsamfunnet. Vi kommer til å ende opp med 4 dagers festival og resten av året kan alt bare alt legges ned. Nå må vi ikke høre på de konservative som «aldri er ute» og tror det er tredje verdenskrig i Kongsberg hver helg. Og politiet, som gråter over sin egen syke mor, har selv sagt at de kun baserer seg på synsing når de er imot. De fikk turnusen til å gå opp med en time kortere vakter i gata. De hadde 9 tilfeller med bråk fra utesteder i fjor. Det tilsvarer 0,003 prosent sjanse som kongsberg-folk å havne i bråk på byen. Å bli truffet av lyn er 0,0007 prosent i gjengjeld.

Vi ønsker her kun å utnytte lovens maksgrense og ha samme utgangspunkt som våre nabokommuner. Ikke mer, ikke mindre. Husk at det er regulerte former og strenge regler på utestedene med 20-års grense. Ungdom er ikke tillatt der, hvis det er noen som mener ungdommen drikker mer pga. det, noe som går igjen i debatten. Etter nesten 20 år i bransjen så vet jeg at de få som vil bråke gjør det uavhengig av skjenketidene.

Her må Kongsberg kunne lage litt liv og røre utenom 4 dager med festival. Vi må kunne lage litt «galskap» som KNF og omdømmesjef Fossbakken har etterspurt. Det å begynne med samme spilleregler er en bra start i hvert fall. Her må politikerne ikke gi bort nattkultur-attraktiviteten vår til Drammen på sølvfat, men faktisk begynne å sette pris på at det finnes noen ildsjeler som rett og slett gidder å stå på og jobbe i meget ugunstige tider med beruset folk i et tabubasert yrke, for å kunne tilby byen en tjeneste som folk setter veldig pris på.

En prøveordning på 2 år med skjenking til kl. 3 i Kongsberg burde være mulig. Vi har en høyt utdannet befolkning i Kongsberg som ikke er ute for å bråke, men å ha det gøy og kose seg med venner, kolleger og familie. Om det mot all formoding skulle vise seg at det vil bli helt kaos så er det bare å gå tilbake, ikke verre enn det.
PS: SSB viser at det har ikke hatt noe effekt med vold med skjenking fra klokka 3 til 2.