Gomsrud-utbyggingene: En lokaløkologisk katastrofe.

Dersom man legger en bekk i rør og avslutter mot bratte finmasser må det bli erosjon. Mye erosjon. Både bekk og evje mot Lågen er fylt opp.

Dersom man legger en bekk i rør og avslutter mot bratte finmasser må det bli erosjon. Mye erosjon. Både bekk og evje mot Lågen er fylt opp. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
I Gomsrud foregår nå to utbygginger. I sør etableres byggevarehuset Carlsen Fritzøe, i nord på eiendommen Bingeplass skal det bygges boliger. Utbyggingsprosjektene har medført enorme masseforflytninger som er utført slik at de har fått store negative konsekvenser for miljø og naturopplevelse.


Laagendalsposten har omtalt utglidninger og erosjon fra disse utbyggingsprosjektene som foregår rett ovenfor Lågen. Store mengder finmasser har blitt erodert ut i elva. I tillegg er en bekk nedenfor det søndre utbyggingsområdet fullstendig ødelagt. For oss virker det helt uforståelig at man kan avslutte finmasse-skråninger med så bratt fall som det er gjort i området. Når skråninger med finmasser blir så bratte som det vi ser her, da må det bli erosjon. Vi forstår heller ikke at man legger en bekk i rør for så å sende bekken videre fra rørene og rett ned i en skråning med utfylte løsmasser. Da er man jo garantert å få mye erosjon, noe som også har skjedd. Både grus og finere masser har blitt skylt ut og fylt opp bekken, den er nå fullstendig ødelagt. Å ferdes langs bekkene våre gir helt spesielle naturopplevelser, både av vannmassene og alle artene som vi kan finne her. Også derfor må vi ta godt vare på slike naturperler, men det motsatte skjer.


Nederst mot Lågen fantes tidligere ei idyllisk evje langs den populære elvestien, evja er nå fullstendig fylt opp av finmasser som har flommet ned med bekken. I Lågen er det elvemusling. Norge har i dag mer enn halvparten av den europeiske bestanden av elvemusling, og dette gjør den til en ansvarsart for Norge. De eldste elvemuslingene kan bli over 200 år gamle. Elvemuslingen er markert som sårbar på miljøvernmyndighetenes rødliste, altså en truet art. Muslinger filtrerer vann og er derfor ekstra sårbare når vannet forurenses av finmasser, slik som det nå skjer i Lågen.
Både den ødelagte evja og bekken var tidligere viktige levesteder for svært mange arter. Ikke minst for insekter. Vi fortviles i dag over nedgangen i insektbestanden, det vil på sikt få svært store konsekvenser dersom den negative utviklingen fortsetter. Og så ser vi hvordan vannforekomster behandles i Kongsberg, tragisk. Den nederste strekningen av bekken med evja var trolig også gyteplass for ørret. Kongsberg Jeger- og fiskerforening er svært bekymret for hva som skjer med de få gytebekkene vi har igjen ned mot Lågen. Nå er bekken og evja ødelagt som gyteområde.


På Bingeplassområdet har det vært omfattende utglidning av finsedimenter ned mot elvebredden. Småbekker som renner gjennom området og ut i Lågen er fullstendig mettet med finsedimenter. Kontinuerlig pøses nå finsedimenter ut i elva.


Naturvernforbundet i Kongsberg har tatt kontakt med vassdragskoordinator for Numedalslågen, Ingar Aasestad. Han har vært på befaring i området. På bakgrunn av denne befaringen varslet han både kommunen og Fylkesmannen i Oslo og Viken som igjen varslet Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen (NVE). NVE har et nasjonalt ansvar for vassdragsforvaltning. De skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdraga. Vi håper disse etatene kan foreta en befaring i området og deretter gi klare føringer for hvordan man skal gå fram videre. Vi mener også man må kreve at det her så raskt som mulig engasjeres ekspertise både på landskapsrestaurering og vassdragsøkologi. Dette med sikte på å forsøke å rette opp eller redusere noe av ødeleggelsene. På Facebook-sida til Naturvernforbundet i Kongsberg er det lagt ut flere bilder av de dramatiske erosjonsproblemene som har oppstått.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.