På grunn av korona-situasjonen, har kommunen gått ut med melding om «Endret praksis vedrørende ileggelse av parkeringsgebyr». Her orienteres det om at med virkning fra i dag (fredag) vil kommunen frafalle parkeringsgebyr dersom det kan vises til en grunn knyttet til korona-situasjonen som årsak til at man ikke har fått betalt for parkeringen. Dette vil gjelde til og med andre påskedag 13. april.

I praksis betyr det at du slipper å betale, fordi det å trykke på skjermene på P-automatene er en potensiell smittekilde. Så snart som praktisk mulig vil parkometrene bli stengt.

Ordfører Kari Anne Sand understreker at dette bare gjelder kommunale parkeringsplasser. Kommunen har ikke ansvar for plasser som drives av private.

Kongsberg kommune henstiller på det sterkeste om at man tar hensyn til korona-situasjonen ved bruk av privatbil inn og ut av sentrum. På den ene siden er viktig at alle får utført sine nødvendige ærender på rask og effektiv måte. På den andre siden tilsier dette at parkeringsplasser ikke bruker i større utstrekning enn det som er nødvendig. Det er også helt avgjørende at helsepersonell, politi og brannvesen har uhindret tilgang. Regler for trafikk og parkering gjelder fortsatt. Det er bare praktiseringen av parkeringsgebyr som endres.

Les alt om korona-viruset her!