Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer med jordmordagen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære jordmødre, kjære alle som har møtt en jordmor og kjære alle som en dag skal oppleve betydningen av å møte en jordmor.

5. mai markerer vi den internasjonale jordmordagen. De siste månedene har debatter om fødetilbudet i Norge rast både i sosiale medier og i nyhetsbildet. #jegføderikkealene og mothashtaggen #duføderikkealene har skapt to relativt steile fronter. Begge sider representerer viktige perspektiver.

Fødekvinnene får nå ha en frisk ledsager til stede i aktiv fødsel. Likevel opplever kvinnene fødsel som så mye mer enn de få timene jordmor definerer som aktiv fødsel. Dermed oppleves dette utrygt. Fødeavdelingenes bekymring for å få smitte i personalgruppen er også høyst reell. I verste fall kan smitte medføre stengte fødeavdelinger. Til sammen setter dette fokus mot et overordnet problem i fødselsomsorgen. Et problem som har vært til stede lenge før Covid19, men som har blitt mer fremtredende under pandemien. De fleste sykehus er rett og slett ikke dimensjonert for dagens fødselsomsorg. Mange fødeavdelinger har ikke fysiske arealer til å favne en fødselsomsorg som skal rette fokus mot den nybakte familien som en helhet. Vi har et system med for få jordmødre til å sikre en tilstrekkelig og helhetlig omsorg; både i svangerskap, fødsel og barseltid.

Etter 1967 er tre av fire fødeinstitusjoner i Norge nedlagt, og flere står i fare for nedleggelse – eller sammenslåing som det heter på fint. Allerede nå har vi færre steder å føde, enn WHO anbefaler i sin modell for trygg fødselsomsorg. Det er derfor viktig at ingen fødeavdelinger i Viken legges ned. Det er ulovlig å transportere hester og kuer i ukene før termin. Likevel kan norske kvinner transporteres i flere timer med rier for å nå et fødested. Samtidig vet vi at mange distriktskommuner har et utilstrekkelig tilbud om følgetjeneste for jordmor.

Det er ingen tvil om at vi på verdensbasis lever i et land som har en høy kvalitet på fødselsomsorgen. Svært få dør eller får store skader i fødsel i Norge. Dette bør likevel ikke bidra til at man lener seg tilbake og kaller omsorgen «bra nok».

Landsforeningen 1001 dager Mental helse under graviditet og etter fødsel hevder at det er fysisk trygt å føde i Norge – men at det ikke er tilstrekkelig psykisk trygt. Under pandemien har vi sett en skremmende økning i forekomsten av barseldepresjon. Vi har også sett at kun 3 av 10 kvinner får hjemmebesøk av jordmor innen tre dager, slik de har krav på. I en situasjon hvor familiens omgang med sitt nettverk er anbefalt redusert kan både svangerskapet og barseltiden oppleves utrygg. Dette rammer både foreldre og barn. Det er da svært uheldig at de ikke får den tilgangen på jordmor som de trenger og har krav på.

Det er viktig å anerkjenne at oppfølging under svangerskap, fødsel og barsel handler om mer enn oppfølgingen av barnets fysiske utvikling og en komplikasjonsfri forløsning. Den samlede fysiske og psykiske helsen til fødekvinnen er del av oppfølgingen, disse to er gjensidig avhengige av hverandre.

Norsk Sykepleierforbund og faggruppen for jordmødre i Viken mener derfor det trengs en styrking av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. For å sikre fremtidens fødselsomsorg må vi bygge fødeavdelinger som har areal til å romme den nybakte familien som helhet. Vi må sikre tilstrekkelig med jordmorressurser både i kommuner og sykehus slik at vi kan møte dagens krav til en god fødselsomsorg. Jordmødre må sikres hele stillinger, og lønn i forhold til utdanning og ansvar. Samfunnet må ta vare på jordmødrene våre.

Gratulerer med dagen alle jordmødre og takk for fantastisk innsats under pandemien!

Kommentarer til denne saken