Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer med kvinnedagen 8.mars!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975, ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Dagen brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter. I 2011 styrket i tillegg FN sitt arbeid for kvinner da de slo sammen flere organer og opprettet UN Women.

FN s bærekraftsmål 5 «likestilling mellom kjønnene» skal oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling innen 2030. Jenter og kvinner opplever utstrakt diskriminering og vold i alle deler av verden. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettighetene og hindrer utvikling og fred. Tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnlemlesting er utbredt i mange deler av verden. FNs bærekraftsmål har som mål å stoppe dette.

Samtidig må kvinners deltakelse og lederskap i beslutningsprosesser sikres. Både politikk og lovverk må endres dersom kvinner skal sikres like rettigheter til økonomiske ressurser som land og eiendom, arv og naturressurser.

Finland var det første landet i Europa der kvinner fikk stemmerett i 1906. I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913 og det var oppløsningen av unionen med Sverige som skulle mobilisere kvinnene i her i landet.

Vi spoler frem til 2019 og hva er status i dag? Jo; av 275 spesifikke yrkesgrupper i 2018 har kvinner gjennomsnittlig høyere lønn enn menn i 22 av de, eller for å snu det, i 253 yrkesgrupper har kvinner lavere gjennomsnittlig lønn enn menn. Kvinnelige administrerende direktører tjener 29% mindre enn menn og blant finansmeglere tjener kvinner 44% mindre enn menn. (Kilde: SSB) Norske selskaper må se på hvordan lønn fastsettes og utvikles. Vi kan ikke få det til å stemme at kvinner har en så mye dårligere yrkesprestasjon som kan forklare og forsvare at lønnsforskjellene er så store. Det må gjøres en lønnsryddig internt i Norske selskaper slik at disse forkjellene snarest mulig blir utvisket!

I 2017 viser analyse at en av seks norske selskap har kvinnelig toppsjef og en av åtte har kvinnelig styreleder. Kun 16 % av topplederne i norsk næringsliv er kvinner og 12,6% av styreledere er kvinner. Med andre ord er det fortsatt langt igjen før topp posisjoner i nærlingslivet er likt fordelt mellom kjønnene. Dette til tross for at i samme år var kvinneandelen som tok høyere utdanning 42,9% og tilsvarende for menn er 28,4%.

Så hvordan kan det ha seg at kvinner er så underrepresentert i lederstillinger? En tidligere antakelse fra «herresiden» var at kvinner selv var årsaken til dette. Nå ser det ut til at «herresiden» ser at det er de selv som er en del av problemet og at mannsdominansen kommer av at mye av rekrutteringen fortsatt skjer gjennom deres uformelle nettverk. Når det er sagt er det en kjennsgjerning at kvinner er i fåtall som søkere til lederposisjoner og vi finner sikkert flere skjulte mekanismer. Kvinner må heie frem seg selv og sine søstre. Vi etterlyser også at menn tar del i «heiakoret». Vi trenger mannlige ledere som tør å tenke ut av sin egen boks og rekruttere kvinner som vil og kan, for roller både i toppledelse og styrer.

I et av verdens mest likestilte land kan det kanskje oppleves smålig at kvinner kjemper for likestilling når vi vet hvor ekstremt stor urett, undertrykkelse og diskriminering kvinner i andre deler av verden utsettes for. Dette til tross, likestilling mellom kjønnene er en rettighet i seg selv og vi ønsker at kvinner fortsetter å fokusere på de ulikeheter som vi faktisk kan vise til, gjennom markeringer på den internasjonale kvinnedagen 8 mars.

Gratulerer med dagen alle kvinner i nærmiljøet i Kongsberg og inn- og utland!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.