Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer med kvinnedagen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I år er det 25 år siden Beijing-plattformene ble utarbeidet på FNs kvinnekonferanse.
Beijing-plattformen understreker at likestilling mellom kvinner og menn er en nødvendig forutsetning for utvikling og fred.

Mye har skjedd siden 1995, men mange av utfordringene er de samme for millioner av jenter og kvinner verden over. Kvinner eier kun én prosent av all eiendom og ni tiendedeler av all inntekt på verdensbasis tilfaller menn. For mange jenter er skolegang bare en drøm, og 2/3 av verdens analfabeter er kvinner. Det er heller ingen selvfølge for kvinner å bestemme hvem de skal gifte seg med, eller hvor mange barn de skal ha. Altfor mange jenter og kvinner er utsatt for vold og overgrep. Jenter og kvinner er i langt større grad enn gutter og menn frarøvet helt grunnleggende rettigheter i livet. 70 prosent av verdens fattige er jenter og kvinner, så likestillingsarbeid på tvers av landegrenser er fortsatt helt avgjørende.
Dessverre opplever vi i dag at regimer og organisasjoner verden over forsøker å reversere jenters og kvinners rettigheter.

I Norge har vi kommet langt, men vi må fortsatt kjempe for kvinners rettigheter. Fortsatt er det slik at i Norge er det menn som tjener mest, eier mest og har majoriteten av toppleder-posisjoner. Utdannings- og arbeidsmarkedet er kjønnsdelt.

I Norge kjemper vi for rett til heltid i helsesektoren. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å benytte den kompetansen som samfunnet har investert i å utvikle. Heltid er forbundet med en rekke gevinster. Det handler om å kunne forsørge seg selv og å ha forutsigbarhet med hensyn til arbeid og fritid. Heltid gir også bedre arbeidstilknytning og arbeidsmiljø. For både pasienter og arbeidsgiver gir heltid økt forutsigbarhet og bedre kontinuitet og kvalitet i tjenesten. At Sykehuset Østfold nå går til søksmål mot fire av sine spesialsykepleiere ved seksjon nyfødtintensiv, er helt uforståelig. De fire sykepleierne som alle har arbeidet deltid i mange år, fremsatte i april 2019 krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjonen. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte deretter saken inn for Tvisteløsningsnemnda. I desember 2019 kom nemndas avgjørelse som ga sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett til stillingen. Sykehuset Østfold ønsker imidlertid ikke å rette seg etter nemndas vedtak, og sykehuset har tatt ut søksmål mot sykepleierne. Dette er en stygg sak. Først og fremst for disse fire sykepleierne som har stått på for denne arbeidsgiveren i mange år og som nå opplever å bli saksøkt fordi de vil jobbe heltid! De burde blitt tatt imot med åpne armer. Isteden velger arbeidsgiver å ta dem til retten. Paradokset blir ekstra stort med tanke på helseministerens klare oppdrag til sykehusene om å øke andelen heltid. På seksjons nyfødtintensiv er det kun 3 av 56 sykepleiere som har 100% stilling.

Vi trenger den internasjonale kvinnedagen. Vi må stå sammen og kjempe for likestilling i verden, i Norge og i helsetjenesten. Gratulerer med dagen!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.