Gå til sidens hovedinnhold

Grønn skolepolitikk!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

MDG vil ha en mer praktisk og inkluderende skole for alle barn.

«Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.» Slik står det klart uttrykt at barna våre skal lære i Opplæringsloven.

Likevel opplever altfor mange barn og unge en skole som er mer opptatt av å måle, teste og vurdere deres prestasjoner, i stedet for å motivere til nysgjerrighet og livslang læringslyst.

Det store fokuset på prestasjoner og karakterer fører til at mange unge opplever en hverdag preget av stress og press. Skolen blir et sted der de hele tiden må prestere og levere. Heller enn å lære og utforske.

MDG ønsker å begrense bruken av karakter i grunnskolen, fjerne karakterer i orden og oppførsel og legge til praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet. Dette er viktige grep for sikre at barna våre beholder skapergleden, engasjementet og utforskertrangen gjennom hele skoleløpet.

MDGs skolepolitikk:

  • Ta et krafttak mot mobbing, trusler og vold mot både lærere og elever.
  • Gi lærerne mer tid til kjerneoppgavene sine ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing.
  • Tilrettelegge for praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet.
  • Styrke de praktiske-estetiske fagene i lærerutdanningen.
  • Innføre praktiske, estetiske og IKT-rettede valgfag fra femte trinn.
  • Gå mot forslag om obligatorisk heldagsskole.
  • At skolen fra første til fjerde trinn i hovedsak skal være leksefri.
  • Begrense bruken av karakterer i grunnskolen og ikke innføre karakterer i barneskolen.

Kommentarer til denne saken