Høstens stortingsvalg viser at det er mulig å få til et taktskifte i miljøpolitikken. Ap og Sp er enige om flere viktige miljøsaker, og de vil få støtte fra SV og flere andre partier. Det handler om klimakutt, satsing på tog i stedet for motorveier, energisparing og krav om produsentansvar. Hvis Jonas Gahr Støre ønsker det, kan han gi Norge den grønneste regjeringen i historien.

Situasjonen er alvorlig. Vi står overfor store, globale miljøproblemer, og det er ingen tid å miste i arbeidet med å stanse tapet av naturmangfold og hindre katastrofale klimaendringer. Skal vi rekke å kutte utslippene av klimagasser og stanse nedbyggingen av natur, trenger vi et tydelig taktskifte i miljøpolitikken.

Derfor spurte Naturvernforbundet landets partier før valget om hva de har tenkt å gjøre for å løse klima- og naturkrisen. Vi ba dem om å si ja eller nei til 37 ulike miljøtiltak. Nå viser partiguiden vår at det er flertall på det nye Stortinget for en lang rekke viktige miljøsaker. Det er ingen tvil om at Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken er uenige om deler av miljøpolitikken, men vår liste viser at de er enige om noen store og viktige saker. Her er noen av dem:

  • Minst 55 prosent kutt i utslippene av klimagasser innen 2030.
  • Storsatsing på energisparing og økt støtte til enøk-tiltak i husholdningene.
  • Lovfeste krav til produsenter om produkters levetid.
  • Utbygging av jernbane i stedet for ny motorveibygging.
  • Lage en opptrappingsplan for klimafinansiering til utslippskutt og klimatilpasning i land i sør.

Jonas Gahr Støre har nå en historisk mulighet til å sette Norge på en miljøvennlig kurs og ta igjen mye av det som er tapt etter en årrekke med business as usual. De norske utslippene har gått noe ned de siste årene, men vi ligger langt bak flere naboland. Norges klimagassutslipp i 2020 var 50 millioner tonn CO2, en nedgang på 3,2 prosent siden 2019, men høyere enn målet Norge har satt for 2020. La oss få en klimapolitikk som følger klimaforskningen og Parisavtalen, Støre. Du har støtte fra et bredt flertall på Stortinget som deler målet om betydelige klimakutt.

Storsatsing på energisparing er også blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Her har regjeringen et effektivt miljøtiltak som vil bedre folks økonomi, frigjøre store mengder energi, kutte utslipp og skape tusenvis av nye arbeidsplasser. De høye strømprisene den siste tiden viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. I motsetning til flere andre miljøsaker er det ingen konflikt knyttet til energisparing. Dette kan bli en bærebjelke i den nye regjeringens miljøpolitikk.

De siste ukene har diskusjonen om bygging av motorveier blitt satt på dagsordenen, etter at Naturvernforbundet viste de massive naturinngrepene bygging av firefelts motorveier for 110 kilometer i timen fører til. Arealinngrep er den største trusselen mot natur og arter, og økt veitrafikk gir også økte utslipp av klimagasser. Ved å gå ned til 90 kilometer i timen og heller ruste opp dagens veier blir miljøbelastningen langt mindre. Også på dette punktet viste vår undersøkelse at Ap, Sp og SV vil satse på utbygging av jernbane som erstatning for ny motorveibygging, ikke i tillegg til.

Selv om de rødgrønne partiene er uenige i deler av miljøpolitikken, har de en lang rekke saker som kan legges rett inn i regjeringsplattformen. Vår oppfordring til Jonas Gahr Støre blir stående: Gi Norge den grønneste regjeringen noensinne.