Johan Jarnæs og Geir Loe Winsrygg er begge ivrige dugnadsarbeidere i Gruveåsen. Men de er svært uenige om naturvern av området. Jarnæs vil verne, det vil ikke Winsrygg. Debatt og meningsutveksling om vernesaker er alltid viktig. Men da må de faktaopplysningene som legges fram være fakta. Der bommer Winsrygg stygt.

Naturvernforbundet i Kongsberg har tidligere argumentert for hvor viktig det er å få et godt vern av områdene rundt Jonsknuten. Dette er byens viktigste nærområde for friluftsliv og naturopplevelse, med svært store miljøkvaliteter. Her finnes bl.a. kjempefuruer som er unike i dagens skogbrukslandskap. Når da staten er villig til å gå inn med vern, på statens eiendom, burde Kongsberg-samfunnet ta imot dette med takk. Både av hensyn til dagens og framtidas generasjoner.
Winsrygg er uenig i dette. Men hans motargumenter er ikke basert på fakta.

«Du kan da ikke ta med deg barn/barnebarn på telttur», skriver Winsrygg og henviser til dagens vernebestemmelser for Barmen naturreservat der det står: «Bruk av naturreservatet til teltleir er forbudt.» Men en teltleir Winsrygg, det er noe helt annet enn besteforeldre på tur med barn og barnebarn. Karoline Bredland hos Statsforvalteren i Viken opplyser at det er helt greit med telting opp til ca. en klasse, dvs. ca. 30 personer, innenfor denne bestemmelsen. Det skulle vel også holde for de fleste besteforeldre med barn og barnebarn? Og, dersom gruppen er større, kan det søkes dispensasjon.

«Du kan fyre bål, men bare med småkvist funnet på bakken, eller medbrakt ved», skriver Winsrygg.
Men heller ikke dette stemmer. Vernebestemmelsen for Barmen forbyr at man skader eller ødelegger døde busker og trær. Disse er svært verdifulle både for biologisk mangfold og for naturopplevelse, og skal sjølsagt ikke hogges ned for å brukes til bålved. Tørre greiner fra trær er imidlertid utmerket til bålved og kan i samsvar med allemannsretten benyttes til bål, også i reservatet. For i vernebestemmelsene pkt. 4.7 gis følgende tillatelse: «Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk».

«Friluftslivet og bruk av Gruveåsen for treningsøyemed blir også sterkt redusert», skriver Winsrygg. Ja, hvordan veit han det, når vi per dags dato ikke har fått forslaget til vernebestemmelser for et nytt naturreservat? Og dette forholdet er jo sjølve kjernen i saken. Først når miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) legger fram verneforslaget på høring, da får vi en konkret sak å forholde oss til. Ifølge Statsforvalteren vil det trolig skje i løpet av februar i år. Da får alle som ønsker det mulighet for å komme med sine merknader. Basert på fakta.