Gå til sidens hovedinnhold

Gruveåsen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er snart 100 år siden Kongsberg bestemte seg for at gruveåsen skulle være spydspiss i reiselivsnæringen i kommunen.

Utbyttet har vært magert; det innskrenker seg i grunnen til Kongsberg Skisenter.

Årsaken er klar: Alt det attraktive ligger i utmark, fritt tilgjengelig for alle. Ingen betaler for slikt. Et hotellrom her og en utleiesykkel der, jo visst, men det blir for spedt.

Så skal en ta seg betalt, må det skje for tilbud under jord.

Underbergstollen var i sin tid meget attraktiv: Mange er de som har vasset seg gjennom den og fått et fascinerende bilde av gammel gruvedrift. Servering kunne en også få, underveis eller i Kongens gruve etterpå. Tilbudet opphørte av hensyn til sikkerheten; det ble for risikabelt å ha folk der slik det var.

Norsk Bergverksmuseum fikk i sin tid laget en rapport som skisserer hva som må gjøres. Den viser at ugjørlig er det ikke, og det lar seg lett kombinere med tilgjengeliggjøring av gruverommene ovenfor, ved f.eks. «via ferrata»-tilbud.

Vi har hensynet til landets mest komplette kulturmiljø fra bergverksdrift å ta hensyn til, og så sikkerheten i et felt med mye mørkbrent svovelkis. Det lar seg gjøre, forutsatt omhyggelig dokumentasjon og nøyaktig utføring.

Men det koster penger – mye penger.

Skal det bli noe av, må alle, store som små aktører, gjøre slik en gjorde på Trysil før en bygde skisenteret: Gå sammen om et felles, langsiktig prosjekt, der det er enighet om inntekter, utgifter, kulturminnevern og sikkerhet.

Det lar seg også gjøre – hvis vi vil.

Og det er den eneste måten å få til et kulturminnebasert reiseliv på.

Kommentarer til denne saken