Det er fortsatt svært tørt i naturen, og brannvesenets 110-sentral minner folk på økt risiko for brann:

Svært tørre områder i naturen gjør at meteorologene har sendt ut farevarsel for gress- og lyngbrannfare der det ikke ligger snø. På Yr.no står det at faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning, og det gjør det ikke denne uken.

– Tenk deg om: Nå er det fint vær, men med mye vind. Det er ingen ting som gror ennå, og da blir det tørt i naturen. Veldig tørt, sier underbrannmester Jonas Brandt hos Kongsberg brann- og redningstjeneste.

Det er gammel, vissen bunnvegetasjonen som er kilden til fare.

– Vi ber alle om å vurdere sterkt om det er riktig å svi vekk den skåningen eller den plenflekken akkurat nå, fortsetter han.

– Lett antennelig

Og slik er det på hele Østlandet, og Brandt har meteorologene med seg på laget.

– Vi har vurdert å sende ut farevarsel en stund og gjorde det i dag, etter mange tilbakemeldinger om hvor tørt det er ute, sier Per Egil Haga til Drammens Tidende. Han er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Han påpeker at det er store lokale variasjoner, og at de tørre områdene er områder som har vært snøfrie en god stund. I tillegg har det vært svært lite nedbør den siste tiden, noe som gjør at fjorårets vegetasjon har begynt å bli veldig tørr.

Ikke bålforbud, men …

Det generelle bålforbudet gjelder fra 15. april til 15. september hvert år, men det betyr ikke at vi bare kan lage et bål i utmark.

– Sammen med det å tenne et bål følger det uansett krav om å være ansvarlig for det du gjør. Sprer bålet seg og det blir en større brann, har du fortsatt et ansvar for det du har gjort, fortsetter Brandt, som har ett råd:

– Bruk grill- og bålplassene som kommunen allerede har plassert forskjellige steder.

Les også

Når de skal bli kjent med byens nye hotell

Kan få et røykproblem

Men det du kanskje ikke er klar over, er at selv om gressbrenningen i skråningen din går uten problemer, og kan røyken kan resultere i en sak hos kommunehelsetjenesteloven. For røyken skal nemlig ikke være til sjenanse for andre.

– Har en nabo astma eller kols, eller det er en klesvask som henger ute og som får sterk røyklukt, så er røyken til sjenanse for andre. Dette kan resultere i en sak gjennom kommunehelsetjenesteloven. Så det gjelder å bruke hodet også her, sier Jonas Brandt.

Venter på første utrykning

I Rollag mandag morgen rykket brannvesenet ut til en brann i kvisthaug. Det viste seg å være et forlatt bål som hadde blusset opp igjen.

– Nei, vi på Kongsberg har ikke rykket ut på noen slike branner så langt i år, men vi har for lengst begynt med gressbrann-øvelser. For vi bare venter på når den første gressbrannen starter. Så tørt er det akkurat nå, sier Jonas Brandt, som gjentar:

– Tenk deg grundig om før du fyrer opp et bål i naturen.