Håkon (17) svarte på spørsmålene i ambulansen, men husker ingenting

Det siste Håkon Gravningen Johannessen husker, er at han grillet pølser i Kongsberg Skisenter. Da han våknet opp igjen lå han på Drammen sykehus.