Håkon (75) er på Knutehytta tre ganger i uka – minst. Nå frykter han for hyttas framtid

Håkon Mørkved frykter for Knutehyttas framtid, når det etter hvert blir bompenger på Knuteveien.