I flere av partiprogrammene står følgende eller tilsvarende «Hallkapasitet i Kongsberg kommune: Vi (partiet) ønsker å imøtekomme det økende behovet gjennom tett samarbeid med Kongsberghallen og på sikt flytte ishallen ut i egen hall. Ledig areal i Kongsberghallen kan da bygges om til hallflater».

Dette er et tema som treffer meg. Det må nevnes at jeg er relativt inhabil hva angår å bevare ishallen, fordi det er min store hjertesak og mitt andre hjem. Jeg har tidligere hatt en sentral rolle i KIF Ishockey og vært i «kampen» om å få beholde hallen vår flere ganger. Jeg sier vår, fordi jeg selv spiller ishockey og fordi det er vår eneste treningsarena, i mange mils omkrets.

Mitt spørsmål til Kongsbergs partier er, om noe langt, som følgende:

Det er blitt slengt ut noen utsagn om kostnader med antydninger om hvor enkelt det er å flytte ishallen. Å gjenta et utsagn flere ganger med feilinformasjon, for å påvirke folks valg, er definisjon på propaganda. Det å la folk danne seg en mening på et grunnlag som ikke er riktig. Skal vi gå til valg på utsagn som ikke baserer seg på fakta? Tall på hvor mye denne flyttingen koster, hvor enkelt det kan gjøres og oppnådde fordeler med å gjennomføre dette, er kommunisert flere steder – side opp og side ned.

Hvilke partier kan si at de har gjennomført en utredning vedrørende behov for brukerne av ishallen, når det gjelder en ny hall og kostnaden av hva det koster å «flytte» ishallen ut? Har dere gitt de ulike brukerne av hallen en mulighet til å uttale seg om behovene?

Her er et forslag: kartlegg hvem og hvilke grupper som har behov for økt hallkapasitet og bygg hall til de som trenger det. Ikke kast ut oss som i utgangspunktet har det vi trenger – endelig! Vil dere lære neste generasjon at bare man er stor nok, så kan man ta hva man vil av de små?

Hilsen,

Ei som mener at Kongsberg kommune må fortsette å tilby barn, unge og voksne, andre idretter enn «bare fotball og håndball».