Nok en gang går diskusjonene om hvorvidt butikker som Biltema og lignende som ikke får plass i sentrum av Kongsberg skal få lov til å etablere seg i utkanten av bysentrum. Eiere av Stortorvet og andre forretningsdrivende i sentrum spår sentrums sikre død dersom dette tillates. Menigmanns engasjement i Lp’s spalter og kommentarfelt viser tydelig at dette synet har sterk motstand i Kongsbergs befolkning.

Selv om det mangler oppdatert faktainformasjon om handelslekkasje fra Kongsberg, er det liten tvil om at mange tar turen til Mjøndalen for å finne tilbud som ikke finnes på Kongsberg. Jeg tror ikke det er mange som mener at vi skal etablere kjøpesenter utenfor sentrum, men at mange ønsker at Biltema, Jula og lignende etablerer seg med fullsortiments butikklokaler på egnet sted i Kongsberg, er det liten tvil om. Forslaget som har vært behandlet politisk går på at butikker av denne kategori og med en størrelse som ikke kan plasseres i sentrum, skal kunne etablere seg i selvstendige bygg utenfor sentrum.

Hva kan Kongsberg sentrum tape på dette? Så vidt jeg kan forstå er muligheten til å tjene større enn å tape. Og det må vel være bedre for alle på Kongsberg at handelslekkasjen går til Gomsrud enn til Mjøndalen. Det er ikke slik at eksisterende butikker på Kongsberg er et alternativ for dem som oppsøker Biltema, Jula og lignende. Men det er grunn til å tro at slike etableringer på Kongsberg vil stoppe handelslekkasje ut av kommunen og få flere fra omkringliggende distrikter til å stoppe på Kongsberg. Er det ikke da sannsynlig at en del av disse kan finne på å ta en tur til Kongsberg sentrum også? I alle fall hvis parkeringsmulighetene er tilfredsstillende og sentrumsaktørene gjør sitt for å skape attraktivitet. Jeg har tidligere foreslått at Stortorvet bør reklamere med enkel og gratis parkering i 3 timer. Ikke fordi folk ikke har råd til å betale avgiften, men fordi mange fortsatt har «fobi» for slike avgifter. Heldigvis har det blitt mer av automatisk registrering ved parkering, men det finnes dem som passer på å ikke være mer enn 1 time på Stortorvet for å slippe betalingen.

Hvorfor ikke satse på å gjøre sentrum så attraktivt at alle som handler på Felleskjøpet, Obs Bygg, Byggmakker, Plantasjen og forhåpentligvis Biltema m. fl., får lyst til å dra innom sentrum. For det er jo ikke slik at det er så mange som drar på tilhenger når de besøker disse butikkene, og da er det bare gode tilbud og parkeringsløsninger som skal til for å ta turen til sentrum.