«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» skrev Arnulf Øverland i 1937. Mer enn en formanende pekefinger, er den evig aktuelle diktstrofen en advarsel mot likegyldigheten. Mot at vi slutter å bry oss. Om dem som ikke har det så bra som oss selv. Om dem som rammes av naturkatastrofer, om dem som flykter fra krig og konflikt, fattigdom og sult.

For vel så mye som menneskers handlinger, er det mangelen på handling som skaper vår verdens urettferdighet og nød. Halve jordas befolkning bor i områder som er utsatt for vannmangel. Og klimaendringene gjør vondt verre. Om drøyt 30 år anslår FN at vannmangelen vil omfatte fem milliarder mennesker. Det kan vi gjøre noe med.

I 2011 døde mer enn en kvart million somaliere i den verste tørkekatastrofen i landet på flere tiår. For fjerde året på rad opplever Somalia igjen tørke og sult. Med iherdig innsats fra verdenssamfunnet og organisasjoner som Kirkens Nødhjelp har vi så langt klart å stagge de høye dødstallene. Det nytter. Samtidig er 4.6 millioner mennesker avhengig av hjelp, og vil være det i lang tid framover. Vi kan ikke tillate en ny katastrofe som den i 2011. Vi må hjelpe. Fordi folk i nød skal ha hjelp.

I mer enn 35 år har Kirkens Nødhjelp utviklet lokale løsninger for bygging av brønner, vannpumper, renseanlegg og sanitære løsninger. For å gjøre mennesker i stand til å takle tørkeperioder, og for å unngå nye kriser og katastrofer. Det arbeidet skal vi fortsette med. I land som Somalia, Afghanistan, Tanzania og Sør-Sudan. Men vi trenger drahjelp. Som den uvurderlige støtten vi hvert år får fra givere over hele landet i forbindelse med Fasteaksjonen.

Tema for Fasteaksjonen 2019 handler om nettopp Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. Om at rent vann er en menneskerett. Om at millioner av mennesker har en vannkvalitet på linje med det vi skyller ned i vasken. Om at urent vann dreper flere mennesker enn krig. Og om at dette er det fullt mulig å gjøre noe med.

I bispedømme vårt er den kommende Fasteaksjonen en av måten vi uttrykker nestekjærlighet på. Frivillige, mange av dem konfirmanter, går rundt med bøsser for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.

I 2017 sikret Kirkens Nødhjelp og våre partnere tilgang til rent vann for mer enn 2.8 millioner mennesker. Mye av dette fikk vi til takket være givergleden vi opplever i forbindelse med Fasteaksjonen.

Alle menigheter i Tunsberg bispedømme er stolte støttespillere til Fasteaksjonen og vi vil alle bidra til å gjøre verden litt mer rettferdig. Sammen gjør vi en forskjell. Vi håper at du vil ta vel imot bøssebærerne på Fasteaksjonsdagen den 9. april.