Har du sjekket hytta for tung våt snø? Her har de fjernet flere tonn fra taket

Det er lite snø i lavlandet, men i fjellet har det kommet store menger. Nå er den ekstra tung på grunn av regn de siste dagene. Mange hytter og hus i høyden tynges ned av våt snø.