Åpningen av ny E134 er bak oss, men nå starter planleggingen av hva som skjer med flaskehalsen videre fra Saggrenda og over Meheia. Statens vegvesen ønsket seg innspill, og nå har de fått inn 25 av dem.

Innspillene er som ventet kommet fra offentlige etater som kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, privatpersoner i Kongsberg og Notodden – samt grunneiere, hytteeierforeninger og miljøorganisasjoner.

LES OGSÅ: Bensinstasjon hiver seg på pizzakonkurransen

– Omtrent som forventet

– Antall innspill og interessen for prosjektet er omtrent som forventet, sier prosjektleder Trude Holter på Statens vegvesens nettside.

Det var i slutten av august prosjektet arrangerte et åpent, digitalt informasjonsmøte om prosjektet der rundt 60 deltakere deltok.

Nå skal innspillene samles og leveres vertskommunene Kongsberg og Notodden, som ventelig vil behandle planen i november i år.

LES OGSÅ: Pølseløs E134 mellom Langebru og Notodden

Flere alternativer

Planprogrammet inneholder fire vurderte veilinjer med to-, tre- eller smal fire-felts vei i dagen. I tillegg er det et alternativ med en lang tunnel under Jerpetjønn-området.

Statens vegvesen anbefaler forslaget med smal fire-felts vei i dagen, og anbefaler ikke lang tunnel på grunn av svært høye merkostnader.

Forslaget til ny E134-trase starter i Saggrenda i øst, der nye E134 nylig er åpnet. Den passerer Meheia på sørsiden av dagens vei. 15 kilometer ny E134 vil krysse dagens E134 ved Jerpetjønn, og gå på nordsiden av dagens vei fram til Rossebu vest for Elgsjø.