Koronapandemien gjorde at Kongsberg skytterlag og Numedal skyttersamlags ønske om å få arrangere Landsskytterstevnet i forbindelse med Kongsbergs byjubileum i 2004 henger i en tynn tråd.

Årets Landsskytterstevne på Elverum ble utsatt, men skal forhåpentligvis arrangeres neste år og dermed ble hele rekka av påfølgende Landsskytterstevner forskjøvet.

Steinkjer som står for tur i 2023, fikk i stedet Norges største skytterstevne i 2024, og dermed spøker det for Landsskytterstevne på Heistadmoen i forbindelse med 400-årsjubileet til Kongsberg.

Ny søknad

Numedal skyttersamlag hadde sendt inn søknad om å få arrangere storstevnet i 2024, men grunnet omstendighetene behandlet ikke Skyttertinget, som ble avviklet digitalt, denne og i stedet må de levere en ny søknad med frist 1. januar 2022.

Det er egentlig Sørlandet som skal ha stevnet i 2025, men et flertall på Skyttertinget vedtok at Kongsberg kunne søke som en del av Sørlandet selv om de strengt tatt tilhører Sørlandet.

Det betyr sannsynligvis at Evje også vil søke i tillegg til Kongsberg/Numedal.

Ikke gitt opp

– Vi har ikke helt gitt opp å få stevnet i 2024, og håper kanskje at vi eventuelt kan bytte med Steinkjer, sier Hroar Odden.

– Det som i så fall må skje er at et ekstraordinært Skytterting utpå nyåret fatter et vedtak om å tildele Kongsberg stevnet i 2025, sier han videre.

Kongsbergs ordfører Kari Anne Sand, Kongsberg kommune, fylkeskommunen og også folk i HV03 ønsker sterkt et landsskytterstevne til Kongsberg og da helst i 2024.

Blant annet må det bygges en ny 200 meterbane med 50 skiver på skytefeltet på Heistadmoen, men dette ligger inne i HVs planer.

– Vi håper på en avklaring snart, for det er en god del jobb som skal til for å avvikle et Landsskytterstevne, sier Hroar Odden, lederen i Kongsberg skytterlag.