Kongsberg kommune opplyser om at de store snømengdene gjør at søppelbilen ikke kjører resten av rutene i dag, fredag.

De sier at de som ikke har fått søppeldunken tømt i dag, får den tømt i morgen, lørdag.

Kommunen kommer samtidig med en oppfordring om at alle måker snø av og foran søppeldunkene, slik at renovatørene kommer til.