Bystikomiteen har utbedret og lagt to nye klopper/bruer på stien langs Lågens østside.

- Det er tydelig å se at stien langs Lågen blir mye brukt av mange turgåere, melder Bjørn Schei.