Har skrevet bok om den gode oppvekst på landet

– Kanskje er dette en god bok å lese for å inspirere barn til livsmestring og samfunnsansvar i vår tid? Det er Dea Haug Storaas som stiller spørsmålet. Hun har utgitt boka «Liv Heidi 9 år og jordmor».