Kongsberg terrasse er navnet på et nytt boligområde i Svartås med utsikt mot Veungsdalen. Henning M. Sørensen i Aktiv Eiendomsmegling, kan fortelle om betydelig interesse fra kjøpere i alle aldersgrupper; førstegangskjøpere, familier og pensjonister.

– Alle leiligheter i første byggetrinn er nå solgt, sier han.

Færre hus

Ny detaljregulering ble førstegangsbehandlet i februar, og nå etter høringsfristen gikk ut i april, skal planen andregangs behandles i utvalget for miljø og utvikling UMU mandag 30. mai.

De opprinnelige fem regulerte boligblokkene er i ny regulering erstattet med variert småhusbebyggelse bestående av tomanns-, firemanns- og seksmannsboliger.

Antall boliger er redusert fra 135 til 58 for de to byggetrinnene.

Endingene bidrar til redusert biltrafikk. Boligene blir lavere og mindre synlig i terrenget og det blir mer grønne områder.

Starter i år

Samarbeidspartnerne bak Kongsberg Terrasse arbeider nå med detaljprosjektering og for å få på plass planer og tillatelser slik at grunnarbeidene kan starte etter sommeren. Planlagt ferdigstillelse og innflytting er andre kvartal i 2023.

Prosjektet er fullfinansiert. Kongsberg Prosjektservice er engasjert som prosjekt- og byggeledere. Kongsberg Entreprenør vil utføre grunnarbeidene.

Neste trinn

Trinn nummer to med 30 leiligheter skal lanseres før sommeren, og medlemmene i Kongsberg Boligbyggelag har forkjøpsrett. Sørensen beretter at det er flere som har meldt interesse.

Han forteller at Kongsberg Terrasse samarbeider med boligbyggelaget og Aktiv Eiendomsmegling. Boligene vil bli et frittstående borettslag og KBBL vil forestå forretningsførsel og drift, slik de gjør det en rekke steder i Kongsberg fra før.

Les også: Svartås-utbygging – en gladnyhet