Har testet 1.299 personer siden 1. januar

Per 10. januar hadde 1.299 personer tatt en koronatest i Kongsberg. Nå bistår frivillige fra Røde Kors i arbeidet med testingen.