Har vokst seg ut av lokalene – musikkteatret neste

Foredragene til Folkeuniversitetet Senior på Kongsberg trekker så mye folk at storsalen på Lågdalsmuseet er blitt for liten. Neste foredrag holdes i Kongsberg Musikkteater.