Dømt for ulovlig felling av villrein på Hardangervidda – Nå anker begge parter dommen

Både mannen som ble dømt til 25 dager i fengsel og påtalemakta anker dommen som kom før jul.