Utdanningsforbundet Nore og Uvdal og Rollag arrangerte fellesmøte med foredrag av psykolog Hedvig Montgomery i Numedalshallen tirsdag 7. mars. Tema var barn og unges utvikling og forståelsen av livsmestring. 300 lydhøre mennesker fikk gleden av å høre et svært interessesant foredrag.

Hedvig Montgomery er en av Norges mest anerkjente psykologer og er spesialist innen familie- og parterapi. Hennes foredrag belyste hvordan vi kan gi barna et godt grunnlag for å møte både medgang og motgang. Foredraget tok for seg forståelse av livsmestring og av barnets utvikling helt fra barnehagealder til voksen alder. Hvordan vi kan sette rammer og grenser for barna i de ulike fasene. Hun snakket om barnet fra barnehagen, opp gjennom småskoletrinnet, mellomtrinnet, ungdomsskole-elever og videregående elever. Det foregår en utrolig utvikling i løpet av disse årene. Hun poengterte viktigheten av at alle som er rundt barnet må skape trygghet og forståelse.

Hedvig Montgomery holdt et spennende og lærerikt foredrag både for de som jobber med barn og unge og for foreldre og foresatte. Hun ga tilhørerne motivasjon og en forståelse av at hver og en av oss er viktig for de ungene vi har rundt oss. Vi kan gjøre en stor forskjell, i gode dager, hverdager og på dager hvor det koker.

Fagforbundet Rollag og Nore og Uvdal, Delta Rollag og Nore og Uvdal og FAU i de to kommunene deltok som medarrangører.