Folk i Hvittingfoss vil ha «stedsutvikling». Det har gått uendelig tregt. Helt tilbake i 1984 – for snart 40 år siden – var en flerbrukshall i Hvittingfoss på tapetet første gang. Fortsatt er ikke spaden satt i jorda.

Men sist lørdag i paneldebatt med lokalpolitikerne, i regi av Hvittingfoss-marken, ga samtlige partier beskjed. De vil støtte en flerbrukshall.

Flott, endelig. Nå må det valgløftet bli innfridd.

Rødt mener at Hvittingfoss trenger mye mer. Flerbrukshallen må inkludere en svømmehall. Dette er viktig for å opprettholde skole og bosetting.

Ta hele kommunen i bruk.

Rødt vil at Kongsberg skal satse på hele kommunen. Det må gjøres attraktivt å bosette seg utenfor byens nærområder, som i Efteløt og Hvittingfoss.

Nå må boligbygging komme i gang i Hvittingfoss, planene ligger klare. I Hof rett over haugen er Holmestrand kommune allerede klare med ferdig regulerte tomter. Det bør ikke være noen ønskesituasjon for Kongsberg som har store ambisjoner om å øke innbyggertallet.

Det som trengs, er barnefamilier. Da kan plasser i barnehage og skole fylles opp, ikke reduseres.

Det trengs flere arbeidsplasser. Der kan Kongsberg kommune bidra ved å desentralisere noen av sine egne tjenester. Rødt foreslår at kommunen kan flytte deler av tekniske tjenester til Hvittingfoss.

Store arealer med jord, skog og et levende kulturlandskap i Lågendalen tilsier at kommunens landbruks- og skogbrukstjeneste kan flyttes sørover fra Kongsberg by.

Rødt mener at kommunen kan gjøre mer, for eksempel kan ASVO-avdelingen i Hvittingfoss gjenopprettes.

Hvittingfoss har en sterk frivillig sektor, med tilbud til barn og unge. Men ikke alle barn er opptatt av idrett. Kongsbergs kulturskoletilbud må gjøres tilgjengelig i hele kommunen. Viktig er det også med en ungdomsklubb.

Og ikke minst – pandemien tok Grenlandsekspressen. Hvittingfoss og ytre deler av kommunen må få tilbake et brukbart kollektivtilbud. Et som fører til og ikke vekk fra Hvittingfoss.