Helse og omsorg i Kongsberg. Vi trenger kommunikasjon med innhold og substans fra kommuneledelsen

Av