Leser at Helse og omsorgsdepartementet har utpekt Melhus kommune til den kommunen som jobber best med "Leve hele livet" reformen.

Kommunalsjefen i Melhus uttaler i den forbindelse "Det viktigste utgangspunkt er ikke våre tjenester, men ha innbyggeren har behov for".

Hva er det viktigste utgangspunkt i Kongsberg kommunes budsjettarbeid?