Eldrerådet mener rådmannen underbudsjetterer

Kongsberg eldreråd mener kommunen konsekvent underbudsjetterer tjenestene innen helse og omsorg.